Σύνδεσμοι Υγείας
5 Ιανουαρίου 2016
ΟΓΑ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου
12 Ιανουαρίου 2016
Show all

Ηλικιωμένοι εθελοντές σε χώρους Πολιτισμού

Υπάρχουν χώροι πολιτισμού (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, βιβλιοθήκες), που συχνά ζητούν τη συμβολή εθελοντών. Οι δράσεις, που μπορούν να προσφέρουν οι ηλικιωμένοι εθελοντές σ΄αυτούς τους χώρους είναι:

 • προσφορά δωρεάν ξεναγήσεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
 • καταγραφή αρχειακού υλικού σε βιβλιοθήκες μουσείων
 • φύλαξη αιθουσών μουσείου
 • καταγραφή και συντήρηση μουσειακών αντικειμένων
 • εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας
 • συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • γραμματειακή υποστήριξη
 • τεχνική υποστήριξη
 • συντήρηση αντικειμένων
 • μετάφραση κειμένων

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Δήμο της πόλης σας και να ρωτήσετε αν χρειάζονται την εθελοντική σας προσφορά. Συχνά, στο τμήμα του Εθελοντισμού διαθέτουν εθελοντική δράση για τον Πολιτισμό.

Μπορείτε να απευθυνθείτε και στα μουσεία της πόλης σας, για να πάρετε σχετικές πληροφορίες.

 

Photo: Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece by Tilemahos Efthimiadis is licensed under CC BY-SA 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount formula remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other heartiness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many men search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a natural cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this soundness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα