Δημόσιο: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου
26 Φεβρουαρίου 2016
Δημόσιο:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας
28 Φεβρουαρίου 2016
Show all

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών

Όταν φτάσετε στην ηλικία των 80 ετών, θα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες, για να ανανεώσετε το δίπλωμα οδήγησης, οι οποίες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 3 χρόνια.

Προσοχή: στο εξής θα πρέπει να δίνετε εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης κάθε 2 χρόνια (παράλληλα με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις). Οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δε θα δίνουν όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Αν απευθυνθείτε σε κάποια Σχολή Οδηγών, θα αποφύγετε να κάνετε μόνοι σας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (πληρωμή παραβόλων, κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών κλπ). Αυτό, βέβαια, θα γίνει έναντι κάποιας αμοιβής (περίπου 30-40 ευρώ είναι η αμοιβή της Σχολής).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • ΑΦΜ (μόνο τον αριθμό)
  • 5 φωτογραφίες διαβατηρίου (μπορείτε να τις βγάλετε και χωρίς γυαλιά, αν φοράτε. Ούτως ή άλλως στην αίτηση ανανέωσης θα αναγράφεται ότι φοράτε γυαλιά)
  • Βιβλιάριο ασθενείας (θα χρειαστεί κατά την επίσκεψή σας στους γιατρούς)
  • Την αμοιβή της Σχολής Οδηγών

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξετάζεστε σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το Υπουργείο Μεταφορών (τον κατάλογο με τους συμβεβλημένους ιατρούς θα τον προμηθευτείτε από τη Σχολή Οδηγών). Συγκεκριμένα, θα εξετάζεστε από παθολόγο, νευρολόγο, οφθαλμίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο. Η αμοιβή έκαστου είναι 10 ευρώ. Στον ωτορινολαρυγγολόγο θα χρειαστεί, ενδεχομένως, να κάνετε συμπληρωματικά και ακουόγραμμα με επιπλέον χρέωση.

Εφόσον κριθείτε ικανός/ή για ανανέωση του διπλώματος, θα προσκομίσετε στη Σχολή Οδηγών το ποσό των 101 ευρώ για παράβολο και χαρτόσημο από Δημόσιο Ταμείο.

Tips

Θα χρειαστεί να κάνετε γνήσιο υπογραφής στην αίτηση, που θα σας δώσει η Σχολή Οδηγών.

Η συνολική διάρκεια από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ανανέωση του διπλώματος είναι περίπου 1-1,5 μήνας. Ωστόσο, μια βδομάδα περίπου μετά την υποβολή της αίτησής σας (και εφόσον έχετε εξεταστεί από τους γιατρούς), η Σχολή Οδηγών θα σας δώσει ένα «σημείωμα κατάθεσης». Με αυτό το «σημείωμα κατάθεσης» θα μπορείτε να οδηγείτε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης του διπλώματος.

 

Ελένη Σακελλάρη

 

 

Photo: Prego! by Caspar Diederik is licensed under CC BY-ND 2.0