Δημόσιο: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου
26 Φεβρουαρίου 2016
Δημόσιο:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας
28 Φεβρουαρίου 2016
Show all

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών

Όταν φτάσετε στην ηλικία των 80 ετών, θα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες, για να ανανεώσετε το δίπλωμα οδήγησης. Η διάρκεια του ανανεωμένου διπλώματος είναι 3 χρόνια.

Αν απευθυνθείτε σε κάποια Σχολή Οδηγών, θα αποφύγετε να κάνετε μόνοι σας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (πληρωμή παραβόλων, κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών κλπ). Αυτό, βέβαια, θα γίνει έναντι κάποιας αμοιβής (περίπου 30-40 ευρώ είναι η αμοιβή της Σχολής).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • ΑΦΜ (μόνο τον αριθμό)
  • 5 φωτογραφίες διαβατηρίου (μπορείτε να τις βγάλετε και χωρίς γυαλιά, αν φοράτε. Ούτως ή άλλως στην αίτηση ανανέωσης θα αναγράφεται ότι φοράτε γυαλιά)
  • Βιβλιάριο ασθενείας (θα χρειαστεί κατά την επίσκεψή σας στους γιατρούς)
  • Την αμοιβή της Σχολής Οδηγών

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξετάζεστε σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το Υπουργείο Μεταφορών (τον κατάλογο με τους συμβεβλημένους ιατρούς θα τον προμηθευτείτε από τη Σχολή Οδηγών). Συγκεκριμένα, θα εξετάζεστε από παθολόγο, νευρολόγο, οφθαλμίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο. Η αμοιβή έκαστου είναι 10 ευρώ. Στον ωτορινολαρυγγολόγο θα χρειαστεί, ενδεχομένως, να κάνετε συμπληρωματικά και ακουόγραμμα με επιπλέον χρέωση.

Εφόσον κριθείτε ικανός/ή για ανανέωση του διπλώματος, θα προσκομίσετε στη Σχολή Οδηγών το ποσό των 101 ευρώ για παράβολο και χαρτόσημο από Δημόσιο Ταμείο.

Tips

Θα χρειαστεί να κάνετε γνήσιο υπογραφής στην αίτηση, που θα σας δώσει η Σχολή Οδηγών.

Η συνολική διάρκεια από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ανανέωση του διπλώματος είναι περίπου 1-1,5 μήνας. Ωστόσο, μια βδομάδα περίπου μετά την υποβολή της αίτησής σας (και εφόσον έχετε εξεταστεί από τους γιατρούς), η Σχολή Οδηγών θα σας δώσει ένα «σημείωμα κατάθεσης». Με αυτό το «σημείωμα κατάθεσης» θα μπορείτε να οδηγείτε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης του διπλώματος.

 

Photo: Prego! by Caspar Diederik is licensed under CC BY-ND 2.0

Strong soundness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects men view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount formula remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many men search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a natural cause, mental soundness problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα