Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών
27 Φεβρουαρίου 2016
Οστεοπόρωση στην Τρίτη Ηλικία
1 Μαρτίου 2016
Show all

Δημόσιο:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διακοπή σύνταξης Δημοσίου λόγω θανάτου και για τα έξοδα κηδείας είναι τα ακόλουθα:

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται σε συγγενικά πρόσωπα, η υπηρεσία θα προβεί σε αυτόματη ανάληψη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το λογαριασμό τραπέζης του θανόντος. Γι΄αυτό καλό θα είναι να μην προβείτε σε κλείσιμο του λογαριασμού ή σε ανάληψη χρημάτων, πριν ολοκληρωθεί η αυτόματη ανάληψη. Ειδάλλως η υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων

Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να εισπράξετε τα έξοδα κηδείας, υποβάλλονται για:

–  Πολιτικούς, κληρικούς και συνταξιούχους της πρώην Αστυνομίας Πόλεων,
στις Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

–  Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους,
στο ΤΥΔΚΥ

–  Συνταξιούχους του στρατού ξηράς,
στο Κεντρικό Ταμείο Στρατού, Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, τηλ. 210-3483153-154

–  Συνταξιούχους της Αεροπορίας,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Κατεχάκη 1, τηλ. 210-7464162

–  Συνταξιούχους Πολεμικού Ναυτικού (Επιμελητεία Πολεμ. Ναυτικού),
Παπαρηγοπούλου 2, τηλ. 210-336875

–  Πολεμικούς Συνταξιούχους,
στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ), Γριβαίων 5- Αθήνα, τηλ. 210-3608964

–  ΕΛΑΣ και πρώην Χωροφυλακή,
στη ΓΑΔΑ, Κ. Παλαιολόγου 1, Τ.Κ 18535, τηλ. 210-4191914, 4191353, 4191899

–  Πυροσβεστική,
στη Διαχείριση Χρηματικού, Πειραιώς 31 5ος όροφος, τηλ. 2105287512 (Κα Πουλή)

–  Σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31/12/1972,
στην Καρόλου 1 στον ΟΣΕ και για τους εξελθόντες μετά την 1/1/1973 στο ΤΑΠΟΤΕ Μενάνδρου 64

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
  • Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Photo: Stamp Carousel by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0