Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών
27 Φεβρουαρίου 2016
Οστεοπόρωση στην Τρίτη Ηλικία
1 Μαρτίου 2016
Show all

Δημόσιο:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διακοπή σύνταξης Δημοσίου λόγω θανάτου και για τα έξοδα κηδείας είναι τα ακόλουθα:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αίτηση

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται σε συγγενικά πρόσωπα, η υπηρεσία θα προβεί σε αυτόματη ανάληψη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το λογαριασμό τραπέζης του θανόντος. Γι΄αυτό καλό θα είναι να μην προβείτε σε κλείσιμο του λογαριασμού ή σε ανάληψη χρημάτων, πριν ολοκληρωθεί η αυτόματη ανάληψη. Ειδάλλως η υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων

Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να εισπράξετε τα έξοδα κηδείας, υποβάλλονται για:

–  Πολιτικούς, κληρικούς και συνταξιούχους της πρώην Αστυνομίας Πόλεων,
στις Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

–  Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους,
στο ΤΥΔΚΥ

–  Συνταξιούχους του στρατού ξηράς,
στο Κεντρικό Ταμείο Στρατού, Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, τηλ. 210-3483153-154

–  Συνταξιούχους της Αεροπορίας,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Κατεχάκη 1, τηλ. 210-7464162

–  Συνταξιούχους Πολεμικού Ναυτικού (Επιμελητεία Πολεμ. Ναυτικού),
Παπαρηγοπούλου 2, τηλ. 210-336875

–  Πολεμικούς Συνταξιούχους,
στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ), Γριβαίων 5- Αθήνα, τηλ. 210-3608964

–  ΕΛΑΣ και πρώην Χωροφυλακή,
στη ΓΑΔΑ, Κ. Παλαιολόγου 1, Τ.Κ 18535, τηλ. 210-4191914, 4191353, 4191899

–  Πυροσβεστική,
στη Διαχείριση Χρηματικού, Πειραιώς 31 5ος όροφος, τηλ. 2105287512 (Κα Πουλή)

–  Σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31/12/1972,
στην Καρόλου 1 στον ΟΣΕ και για τους εξελθόντες μετά την 1/1/1973 στο ΤΑΠΟΤΕ Μενάνδρου 64

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
 • Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

 

Βλέπε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Photo: Stamp Carousel by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Strong soundness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects humanity consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount prescription remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological status. Even when it has a physical cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual disfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this soundness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experimental. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα