Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Δημόσιο:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διακοπή σύνταξης Δημοσίου λόγω θανάτου και για τα έξοδα κηδείας είναι τα ακόλουθα:

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται σε συγγενικά πρόσωπα, η υπηρεσία θα προβεί σε αυτόματη ανάληψη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το λογαριασμό τραπέζης του θανόντος. Γι΄αυτό καλό θα είναι να μην προβείτε σε κλείσιμο του λογαριασμού ή σε ανάληψη χρημάτων, πριν ολοκληρωθεί η αυτόματη ανάληψη. Ειδάλλως η υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων

Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να εισπράξετε τα έξοδα κηδείας, υποβάλλονται για:

–  Πολιτικούς, κληρικούς και συνταξιούχους της πρώην Αστυνομίας Πόλεων,
στις Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

–  Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους,
στο ΤΥΔΚΥ

–  Συνταξιούχους του στρατού ξηράς,
στο Κεντρικό Ταμείο Στρατού, Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, τηλ. 2103483153-154

–  Συνταξιούχους της Αεροπορίας,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Κατεχάκη 1, τηλ. 2107464162

–  Συνταξιούχους Πολεμικού Ναυτικού (Επιμελητεία Πολεμ. Ναυτικού),
Παπαρηγοπούλου 2, τηλ. 210336875

–  Πολεμικούς Συνταξιούχους,
στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ), Γριβαίων 5- Αθήνα, τηλ. 2103608964

–  ΕΛΑΣ και πρώην Χωροφυλακή,
στη ΓΑΔΑ, Κ. Παλαιολόγου 1, Τ.Κ 18535, τηλ. 2104191914, 2104191353

–  Πυροσβεστική,
στη Διαχείριση Χρηματικού, Πειραιώς 31 5ος όροφος, τηλ. 2105287512 (Κα Πουλή)

–  Σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31/12/1972,
στην Καρόλου 1 στον ΟΣΕ και για τους εξελθόντες μετά την 1/1/1973 στο ΤΑΠΟΤΕ Μενάνδρου 64

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
  • Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Photo: Stamp Carousel by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα