Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Σε 7 βήματα όσα πρέπει να κάνετε μετά το θάνατο

Στην κατηγορία

Όλοι όσοι έχουν βιώσει το θάνατο κάποιου οικείου τους αναφέρονται πάντα στην ταλαιπωρία, που υφίστανται στις διάφορες Υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα μετά το θάνατο απαραίτητα διαδικαστικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σε 6 βήματα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα πρέπει να κάνετε (αφορούν κυρίως συνταξιούχο θανόντα):

  1. Αίτηση διακοπής της σύνταξης του θανόντα στον ασφαλιστικό του φορέα (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  2. Αίτηση για χορήγηση εξόδων κηδείας στον ασφαλιστικό του φορέα. Αυτή η ενέργεια γίνεται ταυτόχρονα με την προηγούμενη (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑΤΣΜΕΔΕ).
  3. Δήλωση θανάτου στην εφορία (εντός 6 μηνών), στην οποία ανήκε ο θανών (Δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία).
  4. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου στον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον υπάρχει δικαιούχος στην οικογένεια (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  5. Αποποίηση (εντός 4 μηνών) – αποδοχή κληρονομιάς (εντός 6 μηνών). Το τι σας συμφέρει να κάνετε θα το συζητήσετε με  λογιστή ή/και δικηγόρο.
  6. Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω θανάτου
  7. Έρευνα χαρτοφυλακίου σε τράπεζα. Σ΄αυτήν την ενέργεια προβαίνετε, εφόσον πιθανολογείτε ότι ο θανών τηρούσε ατομικούς λογαριασμούς. Υπόψιν ότι η αίτηση έρευνας χαρτοφυλακίου επιβαρύνεται με έξοδα από την τράπεζα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας). Εφόσον εντοπισθούν ατομικοί λογαριασμοί,  υποβάλετε στην ίδια τράπεζα αίτηση έκδοσης νομιμοποίησης κληρονόμων (προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που θα σας υποδείξουν). Και η έκδοση νομιμοποίησης κληρονόμων επιβαρύνεται με έξοδα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας).

 

Ελένη Σακελλάρη

 

 

Photo: A Balloon Funeral by Brian Henry Thompson is licensed under CC BY-ND 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα