Οστεοπόρωση στην Τρίτη Ηλικία
1 Μαρτίου 2016
Λέσχες Φιλίας (σε Αθήνα, Κω & Λουτράκι)
5 Μαρτίου 2016
Show all

Σε 7 βήματα όσα πρέπει να κάνετε μετά το θάνατο

Όλοι όσοι έχουν βιώσει το θάνατο κάποιου οικείου τους αναφέρονται πάντα στην ταλαιπωρία, που υφίστανται στις διάφορες Υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα μετά το θάνατο απαραίτητα διαδικαστικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σε 6 βήματα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα πρέπει να κάνετε (αφορούν κυρίως συνταξιούχο θανόντα):

  1. Αίτηση διακοπής της σύνταξης του θανόντα στον ασφαλιστικό του φορέα (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  2. Αίτηση για χορήγηση εξόδων κηδείας στον ασφαλιστικό του φορέα. Αυτή η ενέργεια γίνεται ταυτόχρονα με την προηγούμενη (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑΤΣΜΕΔΕ).
  3. Δήλωση θανάτου στην εφορία (εντός 6 μηνών), στην οποία ανήκε ο θανών (Δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία).
  4. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου στον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον υπάρχει δικαιούχος στην οικογένεια (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  5. Αποποίηση (εντός 4 μηνών) – αποδοχή κληρονομιάς (εντός 6 μηνών). Το τι σας συμφέρει να κάνετε θα το συζητήσετε με  λογιστή ή/και δικηγόρο.
  6. Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω θανάτου
  7. Έρευνα χαρτοφυλακίου σε τράπεζα. Σ΄αυτήν την ενέργεια προβαίνετε, εφόσον πιθανολογείτε ότι ο θανών τηρούσε ατομικούς λογαριασμούς. Υπόψιν ότι η αίτηση έρευνας χαρτοφυλακίου επιβαρύνεται με έξοδα από την τράπεζα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας). Εφόσον εντοπισθούν ατομικοί λογαριασμοί,  υποβάλετε στην ίδια τράπεζα αίτηση έκδοσης νομιμοποίησης κληρονόμων (προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που θα σας υποδείξουν). Και η έκδοση νομιμοποίησης κληρονόμων επιβαρύνεται με έξοδα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας).

 

Ελένη Σακελλάρη

 

 

Photo: A Balloon Funeral by Brian Henry Thompson is licensed under CC BY-ND 2.0