Οστεοπόρωση στην Τρίτη Ηλικία
1 Μαρτίου 2016
Λέσχες Φιλίας (σε Αθήνα, Κω & Λουτράκι)
5 Μαρτίου 2016
Show all

Σε 6 βήματα όσα πρέπει να κάνετε μετά το θάνατο

Όλοι όσοι έχουν βιώσει το θάνατο κάποιου οικείου τους αναφέρονται πάντα στην ταλαιπωρία, που υφίστανται στις διάφορες Υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα μετά το θάνατο απαραίτητα διαδικαστικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σε 6 βήματα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα πρέπει να κάνετε (αφορούν κυρίως συνταξιούχο θανόντα):

  1. Αίτηση διακοπής της σύνταξης του θανόντα στον ασφαλιστικό του φορέα (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  2. Αίτηση για χορήγηση εξόδων κηδείας στον ασφαλιστικό του φορέα. Αυτή η ενέργεια γίνεται ταυτόχρονα με την προηγούμενη (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑΤΣΜΕΔΕ).
  3. Δήλωση θανάτου στην εφορία (εντός 6 μηνών), στην οποία ανήκε ο θανών (Δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία).
  4. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου στον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον υπάρχει δικαιούχος στην οικογένεια (ενημερωθείτε αντίστοιχα για ΙΚΑΟΑΕΕΔΗΜΟΣΙΟΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  5. Αποποίηση (εντός 4 μηνών) – αποδοχή κληρονομιάς (εντός 6 μηνών). Το τι σας συμφέρει να κάνετε θα το συζητήσετε με  λογιστή ή/και δικηγόρο.
  6. Έρευνα χαρτοφυλακίου σε τράπεζα. Σ΄αυτήν την ενέργεια προβαίνετε, εφόσον πιθανολογείτε ότι ο θανών τηρούσε ατομικούς λογαριασμούς. Υπόψιν ότι η αίτηση έρευνας χαρτοφυλακίου επιβαρύνεται με έξοδα από την τράπεζα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας). Εφόσον εντοπισθούν ατομικοί λογαριασμοί,  υποβάλετε στην ίδια τράπεζα αίτηση έκδοσης νομιμοποίησης κληρονόμων (προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που θα σας υποδείξουν). Και η έκδοση νομιμοποίησης κληρονόμων επιβαρύνεται με έξοδα (βλέπε τιμολόγιο εκάστοτε τράπεζας).

 

 

Photo: A Balloon Funeral by Brian Henry Thompson is licensed under CC BY-ND 2.0

Strong heartiness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many people search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile malfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a physical cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual heartiness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take formula remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is great to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy recipe medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα