Λέσχες Φιλίας (σε Αθήνα, Κω & Λουτράκι)
5 Μαρτίου 2016
Χορήγηση σύνταξης γήρατος ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά
5 Μαρτίου 2016
Show all

ΙΚΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Για έξοδα κηδείας το ΙΚΑ καλύπτει το ποσό των 759,52 ευρώ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του εν λόγω ποσού είναι τα ακόλουθα:

1) Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης (θα σας τη δώσουν από το ΙΚΑ, μόλις
Κάνετε τη διακοπή)
2) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας
3) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
4) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο των εξόδων κηδείας (δηλαδή όποιο όνομα γράφει το τιμολόγιο)
5) Βιβλιάριο υγείας του θανόντος
6) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Tips

Τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: 27 November 2014, Funeral service for deceased teacher of the Choir department by Saint-Petersburg Theological Academy is licensed under CC BY-ND 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount formula remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many humanity search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a physical cause, mental heartiness problems can make the disease worse. Sexual soundness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are varied options for those ones who suffer from this heartiness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experimental. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα