ΙΚΑ: Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης γήρατος
8 Μαρτίου 2016
ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
10 Μαρτίου 2016
Show all

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  είναι χώροι, όπου προσφέρεται ημερήσια φροντίδα σε ηλικιωμένους. Οι μονάδες στελεχώνονται με κοινωνικούς φροντιστές, νοσηλευτές και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

Σε ποιους απευθύνονται

Απευθύνονται σε ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν και, παράλληλα, το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να τους φροντίσει λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων (πχ λόγοι υγείας, κοινωνικοί, οικονομικοί).

Παροχές
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Ατομική υγιεινή
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Ψυχαγωγία
Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο ΚΗΦΗ
Έμμεσα ωφελούμενος
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
 • Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ή φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ και βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης από τον ΟΑΕΔ (σε περίπτωση ανεργίας) ή έναρξη Επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης)
Άμεσα ωφελούμενος (ηλικιωμένος)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
 • Ιατρική γνωμάτευση, που να αναγράφει τα προβλήματα υγείας του ηλικιωμένου καθώς και αν το ηλικιωμένο άτομο είναι πλήρως ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δήμο, που ανήκετε.

 

Ελένη Σακελλάρη