Την είπα Παναγία
18 Μαρτίου 2016
Γιατί να γίνω εθελοντής στην Τρίτη Ηλικία
20 Μαρτίου 2016
Show all

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 65 ετών

Όλα τα διπλώματα οδήγησης έχουν ισχύ μέχρι την ηλικία των 65 ετών (στο δίπλωμα αναγράφει το έτος λήξης του).

Όταν, λοιπόν, φτάσετε σ΄αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες για την ανανέωση του διπλώματος. Αυτή η ανανέωση θα έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Προσοχή: μόλις συμπληρώσετε το 74ο έτος της ηλικίας σας, θα πρέπει να δώσετε ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, διαδικασία που θα τηρείται κάθε 3 χρόνια (παράλληλα με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις). Οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δε θα δίνουν όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Αν απευθυνθείτε σε κάποια Σχολή Οδηγών, θα αποφύγετε να κάνετε μόνοι σας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (πληρωμή παραβόλων, κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών κλπ). Αυτό, βέβαια, θα γίνει έναντι κάποιας αμοιβής (περίπου 30-40 ευρώ είναι η αμοιβή της Σχολής).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανανέωσης διπλώματος οδήγησης άνω των 65 ετών

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας για την ανανέωση του διπλώματος τα ακόλουθα:

  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ (μόνο τον αριθμό)
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου (μπορείτε να τις βγάλετε και χωρίς γυαλιά, αν φοράτε. Ούτως ή άλλως στην αίτηση ανανέωσης θα αναγράφεται ότι φοράτε γυαλιά)
  • Βιβλιάριο υγείας (χρειάζεται μόνο ο Αριθμός Μητρώου σας για τους γιατρούς)
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • 83 ευρώ για παράβολα από Δημόσιο Ταμείο
  • 18 ευρώ για χαρτόσημο από Δημόσιο Ταμείο
  • 20 ευρώ για κάθε γιατρό (παθολόγο και οφθαλμίατρο)
  • Την αμοιβή της Σχολής Οδηγών
Tips

Να έχετε υπόψη σας ότι απαιτούνται περίπου 3-4 μήνες, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης του διπλώματος. Αν έχει ήδη λήξει το δίπλωμά σας, θα σας χορηγήσουν ένα χαρτί, που θα βεβαιώνει ότι  το δίπλωμά σας είναι υπό ανανέωση. Με αυτή τη βεβαίωση θα μπορείτε να οδηγείτε. Ωστόσο έγκειται στον τροχονόμο, που θα σας σταματήσει, αν θα το δεχτεί ή όχι.

Το καλύτερο, λοιπόν, θα είναι να ξεκινήσετε την όλη διαδικασία της ανανέωσης 3-4 μήνες πριν λήξει το δίπλωμά σας.

 

Ελένη Σακελλάρη

 

 

Photo: 500 by Stròlic Furlàn – Davide Gabino is licensed under CC BY-ND 2.0