Το «γερνάω αλλιώς» ήρθε  στις αρχές του 2016, για να κρατάει ενήμερους τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας με όλα τα θέματα που τους αφορούν. Απευθύνεται πανελλαδικά και η θεματολογία του άπτεται των ενδιαφερόντων και των δύο φύλων.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, που πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους αφορούν τους ηλικιωμένους επισκέπτες μας.

Αν, λοιπόν, θεωρείτε ότι διαθέτετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία χρήσιμη για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  info@gernaoallios.gr, για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.

Strong heartiness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount formula remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a physical cause, mental soundness problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this heartiness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy recipe medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.