Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Category

OAEE
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στον ΟΑΕΕ είναι τα ακόλουθα:( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους) Α) Επιζών σύζυγος 1) Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου2) Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας της αιτούσης ή του αιτούντος.3) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή κοινού λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτουν:Το όνομα...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος από τον ΟΑΕΕ είναι τα ακόλουθα:(Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους) 1) Αίτηση για απονομή συντάξεως γήρατος2) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.3) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή κοινού λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτουν:– Το όνομα του δικαιούχου...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης ΟΑΕΕ λόγω αναπηρίας είναι τα ακόλουθα:(Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους) α) Για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας (ύστερα από διακοπή του επαγγέλματος): 1) Αίτηση  για απονομή σύνταξης λόγω Αναπηρίας2) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.3) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή...
Διαβαστε Περισσοτερα
Ο ΟΑΕΕ καλύπτει το ποσό των 762 ευρώ για έξοδα κηδείας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της σύνταξης ΟΑΕΕ και για τη χορήγηση εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών. 2) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (εις διπλούν) 3) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα