Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Tag

έξοδα κηδείας
Όλοι όσοι έχουν βιώσει το θάνατο κάποιου οικείου τους αναφέρονται πάντα στην ταλαιπωρία, που υφίστανται στις διάφορες Υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα μετά το θάνατο απαραίτητα διαδικαστικά. Παρακάτω σας παραθέτουμε σε 6 βήματα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα πρέπει να κάνετε (αφορούν κυρίως συνταξιούχο θανόντα): Αίτηση διακοπής της σύνταξης του θανόντα στον ασφαλιστικό του...
Διαβαστε Περισσοτερα
Το ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί για έξοδα κηδείας ποσό μέχρι του ποσού 2 συντάξεων 35 ετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου3) Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν πήρατε ούτε δικαιούσθε να πάρετε έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα)5) Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του...
Διαβαστε Περισσοτερα
Το ποσό που καλύπτει ο ΟΓΑ για έξοδα κηδείας φτάνει έως 800 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα 2) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή...
Διαβαστε Περισσοτερα
Ο ΟΑΕΕ καλύπτει το ποσό των 762 ευρώ για έξοδα κηδείας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της σύνταξης ΟΑΕΕ και για τη χορήγηση εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών. 2) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (εις διπλούν) 3) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα