Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Tag

ημερήσια φροντίδα
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  είναι χώροι, όπου προσφέρεται ημερήσια φροντίδα σε ηλικιωμένους. Οι μονάδες στελεχώνονται με κοινωνικούς φροντιστές, νοσηλευτές και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. Σε ποιους απευθύνονται Απευθύνονται σε ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν και, παράλληλα, το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να τους φροντίσει λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων (πχ λόγοι υγείας, κοινωνικοί,...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα