Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Tag

γλώσσα
Με τον όρο γνωστική έκπτωση αναφερόμαστε στην έκπτωση, που αφορά κάποια ή κάποιες από τις γνωστικές μας λειτουργίες, δηλαδή τη μνήμη, την προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας, τη γλώσσα, τις εκτελεστικές λειτουργίες και τις οπτικοχωρικές και κατασκευαστικές ικανότητες. Είναι γνωστό πως η γήρανση συνοδεύεται από ποικίλες αλλαγές: σωματικές, γνωστικές, ψυχολογικές. Κάποιες από αυτές είναι αναμενόμενες και αποτελούν κομμάτι της «φυσιολογικής γήρανσης»...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα