Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Tag

ΟΓΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης ΟΓΑ λόγω γήρατος: 1. Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.Τα έντυπα αιτήσεων για σύνταξη γήρατος όπως επίσης και αιτήσεων για σύνταξη γήρατος με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης και Ε.Ε./Διμερών Συμβάσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα Ο.Γ.Α. www.oga.gr2. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντα (ή...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης ΟΓΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα: 1) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του θανόντα γονέα ή αυτού, που κηρύχθηκε σε αφάνεια.Αν έχουν πεθάνει και οι δυο γονείς, απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και των δυο γονέων.2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του συζύγου που ζει...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης ΟΓΑ λόγω αναπηρίας είναι τα ακόλουθα: – Αίτηση – δήλωση για χορήγηση σύνταξης στο ειδικό έντυπο, η οποία υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.– Πρόσφατη γνωμάτευση σχετικά με την πάθηση του.– Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και για παντρεμένους, του συζύγου και των τέκνων.– Πιστοποιητικό...
Διαβαστε Περισσοτερα
Το ποσό που καλύπτει ο ΟΓΑ για έξοδα κηδείας φτάνει έως 800 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα 2) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης ΟΓΑ σε ανασφάλιστο υπερήλικα είναι τα ακόλουθα: 1) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν πρόκειται για ομογενείς με χώρα καταγωγής την Τουρκία, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, θα προσκομίζεται οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ).2) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1),...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή σύνταξης ΟΓΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση 2) Αντίγραφο – απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου (αν το έχει ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να το προσκομίσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, αλλιώς αναζητάται αυτεπάγγελτα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ). Προσοχή 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης ΟΓΑ 1) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του θανόντα γονέα ή αυτού, που κηρύχθηκε σε αφάνεια.Αν έχουν πεθάνει και οι δυο γονείς, απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και των δυο γονέων.2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του συζύγου που ζει και των ορφανών παιδιών, εφόσον...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα