Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Υπηρεσίες για ηλικιωμένους

Τηλεφωνική γραμμή SOS για την άνοια (τηλ. 2103303678)

Η Τηλεφωνική Γραμμή  Βοήθειας (γραμμή SOS) για την άνοια δημιουργήθηκε το 2002 από την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, με στόχο να παρέχει χρήσιμη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους φροντιστές ασθενών με άνοια και νόσο του Alzheimer, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση οξέων συμβάντων.

Πώς λειτουργεί;

Ο Επαγγελματίας Υγείας, που απαντάει στην τηλεφωνική γραμμή:

  • ενημερώνει για τη νόσο,
  • ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και
  • παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.

Ποιος είναι ο σκοπός της γραμμής SOS;

Σκοπός της γραμμής είναι όχι μόνο η πληροφόρηση, αλλά και η ανακούφιση και αποφόρτιση των φροντιστών των ασθενών με άνοια, διότι η σωστή βοήθεια στον ασθενή προϋποθέτει καλή ψυχολογική κατάσταση του φροντιστή, αλλά και του αρρώστου.

Η γραμμή SOS λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία και ο αριθμός είναι 210-3303678 (αστική χρέωση).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

H Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065

grammi-sos-1065

Απευθύνεται σε:

• Ηλικιωμένους θύματα παραμέλησης ή/και κακομεταχείρισης.
• Ηλικιωμένους θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης.
• Ηλικιωμένους θύματα ψυχικής, σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας.
• Ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά ή/και κοινωνικά.
• Ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα παιδιά τους.
• Ηλικιωμένους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σκοπός της είναι:

• Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ψυχολογικής στήριξης στους ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 65 ετών και η προώθηση των δικαιωμάτων τους αφού οι ίδιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα μέσα να αυτοπροστατευτούν.
• Συμβουλευτική σε Ηλικιωμένους, στα παιδιά τους ή/και το συγγενικό τους περιβάλλον.
• Συμβουλευτική σε Ηλικιωμένους για νομικά θέματα

Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065 διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς, για την προστασία των ηλικιωμένων :

• Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.
• Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν ηλικιωμένους, γίνεται πάντα αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.
• Όσοι ασχολούνται με τη γραμμή υποστήριξης είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα που έχουν τεθεί από τους Νόμους.
• Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
• Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της γραμμής υποστήριξης, παρακολουθούνται με περιοδικούς ελέγχους και εκτιμήσεις.

– Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης / κακομεταχείρισης Ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως εργαλείο συμβουλευτικής ηλικιωμένων, των παιδιών τους και των φροντιστών τους.
– Οι καταγγελίες αποστέλλονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προς διερεύνηση προκειμένου να αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τους ηλικιωμένους θύματα, ενώ η συμβουλευτική αφορά συνήθως σε θέματα σχέσεων με τα παιδιά τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον και εν γένει αυτούς που τους φροντίζουν.
– Η γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το έτος. Στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμμή Ζωής

Silver Alert

silver-alert

Το Silver Alert, είναι το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων.
Αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση για την υποστήριξη ηλικιωμένων με Alzheimer, Άνοια και συναφείς διαταραχές. Ενεργοποιεί άμεσα τα αντανακλαστικά των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων.
Το Silver Alert Hellas εποπτεύεται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία έχει προ εγκρίνει το αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργίας του.

Πότε ενεργοποιείται το Silver Alert Hellas

Οι περιπτώσεις εξαφάνισης ηλικιωμένων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιστατικά για ενεργοποίηση Silver Alert, θα πρέπει να εκτιμώνται συλλογικά και να διαθέτουν κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Η ηλικία του εξαφανισθέντος ηλικιωμένου (60+).
• Ο ηλικιωμένος πάσχει από την Νόσο Alzheimer ή Συναφείς Διαταραχές.
• Σαφείς ενδείξεις ότι ο ηλικιωμένος βρίσκεται σε κίνδυνο (πχ λόγω αδυναμίας λήψης φαρμάκων σημαντικών για την υγεία του ή τη ζωή του).
• Υποψίες που να δηλώνουν πιθανή μεταφορά του ηλικιωμένου από τρίτους σε άλλη περιοχή από αυτή της διαμονής του.
• Ο ηλικιωμένος να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του.
• Ο ηλικιωμένος να έχει τάση να κάνει κακό στον εαυτό του.

Δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση του Silver Alert Hellas

1. Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση είναι συγγενής του εξαφανισθέντος
• Βεβαίωση Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας αρχής από όπου να φαίνεται η συγγένεια και ο βαθμός της.
• Αντίγραφο της Δήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
• Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξαφανισθέντος σχετική με την κατάσταση υγείας του και τον βαθμό επικινδυνότητας από υστέρηση λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων.
• Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για Silver Alert της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής.
• Πρόσφατη φωτογραφία του εξαφανισθέντος.
• Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα στοιχεία του εξαφανισθέντος είναι πραγματικά και ορθά.
• Υπεύθυνη Δήλωση του αναγγέλλοντος ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και των λοιπών στοιχείων του εξαφανισθέντος.

2. Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση δεν είναι συγγενής αλλά φροντιστής του εξαφανισθέντος
• Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος την εξαφάνιση, ότι ο εξαφανισθείς δεν έχει συγγενικό περιβάλλον.
• Σε περίπτωση που ο εξαφανισθείς έχει συγγενείς απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον ενός εξ αυτών, για την ενεργοποίηση Silver Alert.
• Αντίγραφο της Δήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
• Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξαφανισθέντος σχετική με την κατάσταση υγείας του και τον βαθμό επικινδυνότητας από υστέρηση λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων.
• Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για Silver Alert της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής.
• Φωτογραφία του εξαφανισθέντος
• Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα στοιχεία του εξαφανισθέντος είναι πραγματικά και ορθά.
• Υπεύθυνη Δήλωση του αναγγέλλοντος ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και των στοιχείων του εξαφανισθέντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμμή Ζωής

Τηλεειδοποίηση «Kόκκινο Kουμπί»

koumpi3

Η Γραμμή Ζωής μέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά ένα φορητό κόκκινο κουμπί, 24ωρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

Πώς λειτουργεί το «Kόκκινο Kουμπί»;

– Ο ηλικιωμένος πατά μία φορά το κόκκινο κουμπί, το οποίο φοράει στο λαιμό ή στον καρπό του.
– Η βασική συσκευή, που έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο του ηλικιωμένου ενεργοποιείται αυτόματα, δίνοντας σήμα στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.
– Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, γενικούς ιατρούς και εθελοντές γείτονες, ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του.
– Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμμή Ζωής

Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή 116123

tilefoniki-grammi-ipostirixis-enilikon-kai-ilikiomenon

Έχει δοθεί στη διάθεσή της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμβάλει θετικά σε περιστατικά ψυχολογικής στήριξης ενηλίκων ιδιαιτέρως δε ηλικιωμένων.

Η Τηλεφωνική Γραμμή 116123 διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς, για την προστασία των Ενηλίκων και των Ηλικιωμένων που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη:

• Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.
• Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν ηλικιωμένους, γίνεται πάντα αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.
• Όσοι ασχολούνται με τη γραμμή υποστήριξης είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα που έχουν τεθεί από τους Νόμους.
• Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
• Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της γραμμής υποστήριξης, παρακολουθούνται με περιοδικούς ελέγχους και εκτιμήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμμή Ζωής

Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος
για την Τρίτη Ηλικία

trapeza-aimatos-gia-tin-triti-ilikia

Η Γραμμή Ζωής και η Μονάδα Αιμοδοσίας του Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη δημιουργία της Πανελλήνιας Τράπεζας Αίματος για την Τρίτη Ηλικία.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμμή Ζωής

 

Ελένη Σακελλάρη

 

Photo: Help by Quinn Dombrowski is licensed under CC BY-SA 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα